Chřapáč kadeřavý

Chřapáč kadeřavý - Helvella crispa

Helvella crispa

Jedlá houba

Klobouk / Plodnice

Klobouk je v průměru 30-60 mm velký, nepravidelně laločnatě kadeřavý, tenký, křehký, bělavokrémový nebo bledě žlutý.

Hymenofor

Vnější výtrusorodá strana laloků je bělavokrémová nebo světle žlutá, vnitřní strana je bělavožlutavá, až bledohnědavá.

Košťál

Košťál je 40-80 mm vysoký, a 15-40 mm tlustý, bílý, nepravidelně válcovitý, dutý, dole ztlustlý, podélně hrubě rýhovaný a jamkatý.

Dužina

Dužina je tenká a křehká, vodnatě bělavá, bez nápadné chuti a vůně.

Výtrusný prach

Výtrusný prach je bílý.

Výskyt

Roste od srpna do října v listnatých lesích na jílovité půdě. U nás je dost rozšířený.

Význam

Je to dost dobrá jedlá houba, vhodná do polévek.