Otrava z hub

Při sběru hub by měli být lidé více opatrní, aby do košíku nepřimíchali jedovatou houbu, která po požití může způsobit závažné a občas i smrtelné otravy. I když na tuto skutečnost každoročně upozorňují odborníci z řad profesionálních mykologů, přesto dochází k otravám způsobenými jedovatými houbami. Může zato především lidská nepozornost či neopatrnost, někdy i nešťastná náhoda.

Jedovaté houby ve všech svých vývojových etapách obsahují v plodnici tzv. toxiny, které v podstatě navozují otravu. Asi nejnebezpečnější toxiny (amanitin, faloin a faloidin) jsou ukryty v muchomůrce zelené. Tyto jedovaté látky jsou tak silná, že člověku stačí pozřít malé sousto, aby se u něj otrava projevila. Ohromě nebezpečná je i muchomůrka jízlivá, která vedle amanitu disponuje jedem virosinem. Ten má dopad na rozpad krvetvorných orgánů, též působí na nervovou soustavu. Muchomůrka tygrovaná zase obsahuje hyoscyamin, který poškozuje nervový systém. Ke známým jedovatým houbám patří muchomůrka bílá, červená a citronová, též čirůvka mýdlová a bílá, bedla kaštanová, pečárka zápašná, pečárka perličková, pavučinec plyšový atd. To je malý výčet, protože jedovatých druhů hub se v přírodě vyskytuje mnohem více.

Mezi příznaky otravy patří dlouhodobé zvracení, křeče, třas, dušnost, pokles krevního tlaku, kolaps, selhání ledvin, střevní potíže i otoky plic.

V případě otravy jedovatou houbou je nezbytná rychlá lékařská pomoc (na čísle 155). Jinak se doporučuje, aby pacient ležel. Dochází totiž k narušení krevního oběhu, poklesu srdeční činnosti. Otrávenému se podává malé množství chladné slané vody, silný čaj či káva. Pokud je to možné, zbývající pokrm s hub by se měl uchovat, aby mohli pracovníci v laboratoři udělat rozbor.

Zakázané je podávat otrávenému alkohol, neboť ten urychluje vstřebávání toxinů.