Číšenka rýhovaná

Číšenka rýhovaná - Cyathus striatus

Cyathus striatus

Nejedlá houba

Klobouk / Plodnice

Plodnice je 8-16 mm vysoká a 6-10 mm široká, nejprve kyjačikovitá, později pohárkovitá, na vnější straně hnědá, rezavohnědá, až černohnědá a nápadně chlupatá. Za mládí je vrch pohárkovitě plodnice uzavřený bělavou blánou, která se v dospělosti roztrhává a zanechává na okraji drobné útržky. Vnitřní strana plodnice je šedá, lesklá a shora do poloviny nápadně rýhovaná. V dolní části pohárkovité plodnice je upoutaných několik šošovicovitých, stříbrošedých peridiol, ve kterých jsou výtrusy.

Výtrusný prah

Výtrusný prah je bílý.

Výskyt

Roste v létě a na podzim, zpravidla v bohatých skupinách na odumřelém dřevě nebo na jiných rostlinných zbytcích, v lese nebo i mimo něj.

Význam

Je nejedlá, ale tvarem velmi zajímavá houba.