Dřevnatka dlouhonohá

Dřevnatka dlouhonohá

Xylaria longipes

Nejedlá houba

Klobouk/Plodnice

Roste na padlém kmeni Habra dokonale obrostlém mechem, několik desítek plodnic.

Identifikace

Podle makroskopických znaků.