Dřevokaz rosolovitý

Dřevokaz rosolovitý - Phlebia tremellosa

Phlebia tremellosa

Nejedlá houba

Klobouk / Plodnice

Plodnice bývají buď rozlité nebo nejčastěji rozšklebené, bokem přirostlé na substrát. Klobouk má 30-50 mm v průměru, bývá obvykle rozšklebený, masitě rosolovitý, na povrchu hladký, bílý, hustě plstnatý, na okraji mírně zvlněný.

Hymenofor

Hyménium (výtrusorodná část) na spodku klobouku je žlutookrová; oranžová nebo až rezavohnědavá, v podobě labyrintových mělkých prohlubní.

Dužina

Dužina je bělavá, za čerstva rosolovitá a houževnatá, za sucha chrupavčitá.

Výtrusný prach

Výtrusný prach je bílý, někdy i krémový.

Výskyt

Dřevokaz rosolovitý roste od září do prosince na odumřelých kmenech nebo pařezech vrb, topolů, bříz a jiných listnatých stromů. Je rozšířená v celém mírném pásmu severní polokoule. U nás je to velmi rozšířená houba, zejména v lužních lesích.

Praktický význam

Jelikož zapříčiňuje bílou hnilobu dřeva, je zajímavá pouze z fytopatologického hlediska. Pro praktického houbaře nemá žádný význam, neboť je nejedlou.