Hnojník řasnatý

Hnojník řasnatý - Parasola plicatilis

Parasola plicatilis

Nejedlá houba

Klobouk / Plodnice

Klobouk má 20-40 mm v průměru, nejprve je zvonkovitě klenutý, později plochý, tenký, téměř průsvitný, světlešedý, pravidelně paprskovitě rýhovaný, uprostřed s malým hnědým terčem.

Hymenofor

Lupeny jsou úzké, středně husté, vystřídány, nejprve šedočerné, později černé, od třeně odsazené zřetelným límečkem.

Košťál

Košťál je 50-70 mm vysoký a 1-2 mm tlustý, válcovitý, na bázi trochu hlízkovitě ztlustlý, hladký, holý, hedvábně lesklý, šedobělavý.

Dužina

Dužina je velmi tenká, takže prakticky o ní nelze ani mluvit.

Výtrusný prach

Výtrusný prach je černý.

Výskyt

Hnojník ozdobný roste od května do listopadu v listnatých i jehličnatých lesích a na okraji lesních cest v trávě. Vyskytuje se v celém mírném pásmu severní polokoule.

Je to drobná ozdobná houba, pro praktické houbaře bezvýznamná.

Lidové názvy

Hnojník ozdobný